You are here

BRANISLAV NUŠIĆ U KNJIŽARI "GECA KON"

Jedan od najboljih srpskih knjižara i izdavača Geca Kon u svojoj knjižari u Knez Mihailovoj ulici br. 12 imao je poseban sto za pisce i pesnike - sve ljude od pera. Za tim stolom uvek su mogli da se odmore, popričaju, dobiju kafu, piće, ponekad meze, jer je Geca voleo da se njegovi autori osećaju u knjižari kao u svom domu. Mnogi od srpskih književnih besmrtnika, čije fotografije sada krase knjižaru, sedeli su često za tim stolom.

Samo je Branislav Nušić, jedan od naših najplodnijih pisaca, izbegavao da bude za tim stolom, jer se tu razgovaralo, šalilo, besposličilo, a on za to nije imao vremena. Umesto da sedne za taj dugački sto, on je utočište nalazio iza poslednjeg stuba u knjižari, odmah pored pisaćeg stola Gece Kona (koji i sada stoji na svom mestu).

Tu je uvek bio jedan manji sto, za kojim je Nušić sedeo, odmarao se, ali najčešće pisao svoje tekstove za dnevni list "Politika", koje je objavljivao pod pseudonimom Ben Akiba. Te, danas bismo rekli kolumne, nastajale bi posle Nušićevih šetnji centrom Beograda, gde je, u susretu sa ljudima, najčešće dobijao inspiraciju za njegove poznate kritike tadašnjeg društva. Neke od tih tekstova mogli bismo da mirne duše čitamo i danas, ljudi se uopšte nisu promenili posle više od jednog veka.

Mesto na kome je bio sto za pisce bilo je iza prvog stuba u knjižari - sada su tu izložene dečije knjige, a sto Gece Kona još stoji na istom mestu na kome je bio. Pored njega je i Nušićev sto, za kojim sada posluje mladi "Prosvetin" magacioner Željko.

Pored uspomene na Gecu Kona, Izdavačko preduzeće “Prosveta” neguje tako i uspomenu na Branislava Nušića i mnoge druge srpske velikane. Ovog oktobra, na Sajmu knjiga u Beogradu, "Prosveta" će zajedno sa Centrom za prikupljanje, obradu I publikovanje dokumenata kulturne, istorijske I književne baštine “Fabula nostra” prikazati svoje zajedničko izdanje "Nušić kao diplomata" i tako zaokružiti sliku o jednom od velikih srpskih pisaca.

Neka to bude naš prilog ovogodišnjoj Nušićijadi.