You are here

POLITIKA

Srbija na istoku – Svetozar Marković

Srbija na istoku – Svetozar Marković

Ovo delo Svetozara Markovića, prvog teoretičara socijalizma kod nas, ni vek i po od prvog objavljivanja nije izgubilo na aktuelnosti. Nesumnjivo najsnažnije i najličnije Markovićevo delo, „Srbija na istoku“ pisano je u vreme kada je evropski socijalizam bio podeljen borbom između Marksa i Bakunjina.

700,00 RSD
Faktor Čerčil – Boris Džonson

Faktor Čerčil – Boris Džonson

U ovoj knjizi on, gotovo forenzički, analizira i događaje koji su doveli do neke obaveštajne katastrofe, ali i istražuje zašto se bitni obaveštajni podaci često zanemaruju, pogrešno tumače i zašto ih zloupotrebljavaju političari i/ili njima slični iskusni generali.

2.200,00 RSD
Argentinski osvetnici – Milorad T. Ćulafić

Argentinski osvetnici – Milorad T. Ćulafić

Priča o istinitom događaju - atentatu na zloglasnog ustaškog poglanika Antu Pavelića, koji je posle sloma NDH pobegao u Argentinu.

990,00 RSD
Politika i umeće ubeđivanja – Marko M. Đorđević

Politika i umeće ubeđivanja – Marko M. Đorđević

Pisano stručno, ali prijemčivo, ozbiljno i sa duhom sumnje u ustaljene vrednosti, ovo delo obrađuje političko besedništvo u Srbiji u vreme pojave i razvoja višepartizma od 1990. do 2003. godine, analizirajući nastupe političara iz tog vremena.

950,00 RSD
Deng Sjaoping i Kulturna revolucija – Deng Žung

Deng Sjaoping i Kulturna revolucija – Deng Žung

Kćerkina sećanja na kritične godine

 

1.980,00 RSD
Aktuelnost komunizma – Bruno Bostels

Aktuelnost komunizma – Bruno Bostels

„Može li ukidanje, ili otklanjanje i zamena sadašnjeg stanja stvari, proizvesti podjednako stvaran pokret preuređenja društvenih odnosa? Gde leži realnost ili, pre, aktuelnost komunizma? Da li je ta aktuelnost pod sadašnjim uslovima nužno ograničena na to da bude čisti pokret kritike i destrukcije ili, pak, postoji neko mesto za jedinstven front zajedničke afirmacije i prevazilaženja?“

1.100,00 RSD
Imperija – Vladimir Ilić

Imperija – Vladimir Ilić

Glosar XXI veka za vladare, vojnike, novinare i razbojnike

 

U ovoj knjizi, autor govori o moći lobija. Interesne grupe svesno manipulišu stvarnošću, te se, sve više, dolazi do shvatanja da je demokratija „zastareo pojam“

864,00 RSD
Familija - medijski poredak novog sveta – Vladimir Ilić

Familija - medijski poredak novog sveta – Vladimir Ilić

Originalno i sveobuhvatno istraživanje mehanizma medijske manipulacije, jedne od najvažnijih tehnika vladavine modernog doba. Politikološkim analitičkim pristupom, Familija Vladimira Ilića niže aspekte i paradokse medijskog rata tokom jugoslovenske krize i poziva čitaoce da "sastave slagalicu" i otkriju tajanstvene niti kojima se moćna politička i medijska "aristokratija" demokratskog zapada sjedinujuje u olimpijske krugove.

512,00 RSD
Nevidljiva ruka - uvod u istoriju zavere – Ralf Eperson

Nevidljiva ruka - uvod u istoriju zavere – Ralf Eperson

Knjiga predstavlja obimnu istorijsku studiju i sadrži obilje do sada nepoznatizh podataka o događajima koji su predstavljali prelomne tačke 18. 19. i 20. veka. Sadrži tumačenja koja dokazuju da Zavera zaista postoji. Kolika je cena Oktobarske revolucije? Zašto su ubijani američki predsednici od Džefersona do Kenedija?

1.650,00 RSD
Narodna monarhija – Ivan Solonjevič

Narodna monarhija – Ivan Solonjevič

U potpunosti objašnjena ideologija carskog samodržavlja, i razloga njenog postojanja u svetu XIX veka, od strane njenog pristalice

1.870,00 RSD
Raspad nacije – Robert Kuper

Raspad nacije – Robert Kuper

Od „najupućenijeg komentatora strateških pitanja našeg doba“ stiže Raspad nacija, radikalno tumačenje R. Kupera novog međunarodnog poretka. Kuper pokazuje da najveće pitanje sa kojim se postmoderne države suočavaju je kako da reaguju na svet u kome projektili i teroristi ignorišu granice i gde hladnoratovski savezi više ne garantuju bezbednost.

702,00 RSD
Monarhija – Lav Tihomirov

Monarhija – Lav Tihomirov

Knjiga bez koje se ne da zamisliti biblioteka srpskog pravoslavnog monarhiste, čuveno delo Lava Aleksandroviča Tihomirova, konačno je dostupna i na srpskom jeziku.

Lava Tihomirova mnogi smatraju „duhovnim ocem monarhističkog pokreta" na pravoslavnom Istoku. Ono sto je Demestr za Zapad verovatno je Lav Tihomirov za Istok.

1.980,00 RSD
Nastanak i nestanak jedne države (pravda za Memorandum) – Aleksandar Dikić

Nastanak i nestanak jedne države (pravda za Memorandum) – Aleksandar Dikić

Osamdesete godine 20. veka donose kulminaciju ekonomske, socijalne i političke krize jugoslovenskog društva. Sve ideološke rezerve bile su iscrpljene, a svi oprobani mehanizmi pokazali su se neuspešnim u sudaru sa problemima koji su, poput zemljotresa, iz temelja potresali Jugoslaviju.

500,00 RSD
Bolesni na vlasti – Dejvid Oven

Bolesni na vlasti – Dejvid Oven

bolesti kod ljudi u vrhu vlasti u poslednjih sto godina

 

600,00 RSD
Nova ruska reč Putin –  Života Ivanović

Nova ruska reč Putin – Života Ivanović

Jedinstvena knjiga o predsedniku Rusije Vladimiru Putinu, jednom od najuticajnijih i najoriginalnijih savremenih političara.

600,00 RSD