You are here

NOVO IZ "PROSVETE": “KRILATE PESME” - EKOLOŠKA I ENIGMATSKA ČITANKA

Zbirka pesama za decu pod nazivom “Krilate pesme” autorke Rusije Marinković, novo je izdanje IP “Prosveta”. U podnaslovu ove knjige stoji da su ovo pesme za decu – biljopitalice. U šezdesetak pesama, Marinkovićeva se bavi voćem i povrćem, cvećem i florom koja okružuje čoveka i njegovo biće, a plod je Svevišnjeg i dara prirode. Nije slučaj da Marinkovićeva svoju pesničku panoramu počinje pesmama kao što su BILjKA, ŠUMA, LIST – a završava je cvećem, kao što su NEVEN, ČIČAK, HRIZANTEMA, PETUNIJA i dr. Spoj između zemlje i biljnog rastinja je zavistan. I zato je sve uzajamnost. I sve se prožima živeći život punom snagom lepote, koristi, znanja i uživanja koje nam je pružila planeta na kojoj živimo i bitišemo.

“Za faunu i floru u poeziji odavno su pokazivali interesovanje mnogi strani, a i naši pesnici. Biljni i životinjski svet su izazovni: oni govore da, osim ljudi, na našoj planeti još neko „diše životom življenja i umiranja“ (J. Pančić).

Pesnikinja, pripovedač i, naročito u poslednje vreme, uvaženi romansijer, Rusija Marinković se za poeziju namenjenu deci i mladima interesovala još u prvoj fazi svog literarnog krštenja. Posle nekoliko zapaženih zbirki pesama (ČAROBNI KLjUČIĆ, ČAROLIJA), Marinkovićeva je još ranijih godina, a naročito danas, nastojala da njena „dečja pesma“ ne bude „ukočeni i didaktični tekst“, već da ga odlikuje svežina invencije i bogatstvo istraživačkog umeća. Dakle, da dečja pesma ne bude „mala i minorna“, već „velika“ kreacija pesničkog talenta.

U ponuđenoj zbirci KRILATE PESME (pesme biljopitalice), pesnikinja se bavi istraživačkim metodom. Naime, ona neće okoštalost pevanja za male čitaoce, već inovaciju „duha i uma“, koji će razviti dečji intelekt i tako ga bliže primaći realnom, sadašnjem poimanju stvarnosti.

Poetološki ostvarena ne u sasvim tradicionalnom smislu – ali ni sasvim avangardnom, savremenom, u kome je „pesma igra i samo zabava“, Marinkovićeva napušta konvenciju pesme „konfekcijskog duha“ (M. Danojlić), već se okreće „svom naumu“: da stvori pesmu drukčije forme i strukture, kako bi zaintrigirala čitaoca da i sam misli i stvara, da postavlja zagonetke i pitalice – i da ih sa pesnikinjom ili sam, kao rebuse odgoneta. Ovaj stvaralački agens rezultat je žive pesnikinjine invencije. Ona hoće „nešto drukčije“. A to drukčije je inovacija misli i osećanja provučena kroz fabulu na duhovit, stvaralački i kreativan način. U stvari, pesnikinja želi da se u pesmi o bilju i cveću poigra, ali i da čitaoca nauči, da bude edukativna (vaspitna), a ne didaktična. Istina, didaktika je do određene mere potrebna svakom umetničkom delu. Ona upućuje čitaoca u znanja koja on nema; podržava ga u vlastitim uverenjima „da je u pravu“ – ili mu pomaže da se „uzdigne do saznajnih visina“ koje će ga učiniti „višim  i korisnijim čovekom“.

Svoj naum da stvori „novi model pesme“ za mladog čitaoca Rusija Marinković ostvaruje igrom naslova pesme koga rastače u slova, a onda priča fabulu pesme; i opet, završava igrivim konstrukcijama naslova pesme o kojoj govori,” napisao je u svojoj recenziji professor Voja Marijanović. Knjigu možete naći u našoj knjižari “Geca Kon” u Knez Mihajlovoj 12, ili poručiti putem naše internet knjižare.