You are here

Novosti

DIREKTOR „PROSVETE“ U ODBORU SANU ZA IZUČAVANЈE REPRESIJE

Srpska akademija nauka i umetnosti je, na predlog akademika Dragoslava Mihailovića osnovala Odbor za izučavanje represije (Goli otok i drugi logori i zatvori), koji će raditi u okviru Odeljenja jezika i književnosti SANU.
Odborom rukovodi akademik Dragoslav Mihailović, a članovi su dopisni članovi SANU prof. Dr Ljubodrag Dimić, prof. Dr. Aleksandar Kostić, kao i direktor Izdavačkog preduzeća „Prosveta“ filolog Dragan Milenković, istraživač Zorica Marinković i dugogodišnji sekretar Udruženja golootočana Miroslav Manić.

NAGRADA „GLIGORIJE VOZAROVIĆ“ KNJIŽARU „PROSVETE“

NAGRADA „GLIGORIJE VOZAROVIĆ“ KNJIŽARU „PROSVETE“

Rada Aksić, knjižar u Izdavačkom preduzeću „Prosveta" A.D., ovogodišnji je dobitnik nagrade „Gligorije Vozarović" za najboljeg knjižara u 2014. godini, koju svake godine dodeljuje Biblioteka grada Beograda. Nagrada joj je dodeljena na svečanosti povodom 84. rođendana te kulturne institucije.

PROSVETA PROSLAVILA 70. ROĐENDAN

PROSVETA PROSLAVILA 70. ROĐENDAN

Izdavačko preduzeće “Prosveta” svečano je u decembru 2014. godine obeležilo 70. godišnjicu neprekidnog rada, uz prisustvo brojnih urednika, pisaca, lektora, knjižara, kao i zaposlenih u našoj kući.

Svečanu besedu u čast ovog jubileja održao je profesor Filološkog fakulteta književnik i autor “Prosvete”, Mihajlo Pantić koji je istakao da "na sreću i radost srpske kulture obeležavamo jednu lepu okruglu godišnjicu, kakvih u našem opštem životu nema previše”.

Stranice