БИБЛИОТЕКЕ
БИБЛИОТЕКЕ

Ово је прва научна студија о личности Милеве Марић Ајнштајн и њеног сложеног живота са Албертом Ајнштајном, који је обележио цео њен живот. Ово је сведочанство о судбини једне изузетне жене чији је живот са Ајнштајном допринео његовој слави, а сопственој немилој судбини. Када је 1896. године Милева Марић дошла на Циришку политехнику и упознала Ајнштајна, њена је судбина постала саставни део његовог живота и његових стремљења. Милевина одлука да сопствену изузетну памет стави у службу Ајнштајнове каријере изнедрила је непроцењив дорпинос његовим научним  достигнућима. Како су Милевина писма Ајнштајну махом изгубљена или уништена, са њима су нестали и материјални докази њеног удела у његовом стваралаштву.

Ипак из сачуваних писама проговара њен снажан и одлучан глас, док Ајнштајнова писма обилују бројним доказима њихове блиске сарадње. Стога сам се определила да пустим Милеву Марић и Алберта Ајнштајна да својим речима, колико је то могуће, опишу њихов заједнички живот. Та животна прича је обимна, драматична и потресна. Утисак који оставља је незабораван.   (Ауторка о свом делу)


Back (history)