You are here

RELIGIJA, MITOLOGIJA

Rečnik misterijskih inicijacija

Rečnik misterijskih inicijacija

Pred čitaocima je knjiga sadržaja, tematike i strukture koji se, nažalost, ne pojavljuju tako često. Pored ostalog razlog za to je suština i obim materije koja podrazumeva ozbiljno predznanje, istraživačku upornost i spisateljsku veštinu da i običnom čitaocu pomogne u razumevanju ishodišta i uzroka čovekovih najdiskretnijih emocija, spoznaja, aspiracija i verovanja od praistorije do danas.

1.200,00 RSD
Mitologija i religija Kelta

Mitologija i religija Kelta

Mitologija, strogo uzevši, obuhvata neverovatne događaje u koje jedan narod veruje, kao i religiozna učenja koja iz tih događaja proizilaze. Kniga će vam pružiti mnoštvo informacija o Keltima, njihovoj religiji i obredima.

2.052,00 RSD
Mitologija sveta – Nil Filip

Mitologija sveta – Nil Filip

Od starih Grka do Asteka, narodi širom sveta stvorili su bogatu tapiseriju priča, likova i verovanja kako bi objasnili misterije nastanka, kao i sile prirode i smrti. Mitologija sveta proučava stare i savremene kulture, i istražuje njihove jedinstvene mitove i legende.

2.100,00 RSD
Mitologija - mitovi legende i verovanja

Mitologija - mitovi legende i verovanja

Mitologija je sveobuhvatni vodič kroz svetske mitove i legende, i daje posebne detalje o ulozi koju ove priče igraju u objašnjavanju sveta oko nas. Mitske priče u ovom interesantnom delu predstavljene su u šest različitih delova – Klasična era, Evropska mitologija, Egipatska i Afrička mitologija, Mitologija Azije i Bliskog Istoka, mitologija Okeanije, Američka mitologija.

4.000,00 RSD
Krst i Kremlj – Tomas Bremer

Krst i Kremlj – Tomas Bremer

Nemačkom slavisti i teologu Tomasu Bremeru pošlo je za rukom da rasvetli i opovrgne mnoge predrasude o Rusiji kako na Zapadu, tako i u balkanskim i slovenskim zemljama, da ukaže na neodvojivost Rusije od Evrope, evropske tradicije i evropskih tem, i u isto vreme ukratko i znalački predoči sve poznate i manje poznate činjenice o viševekovnom unutrašnjem odnosu ruske države i crkve.

594,00 RSD
Mali pravoslavni pojmovnik

Mali pravoslavni pojmovnik

Priredili Tomislav Gavrić i Miloš Janković

 

Osnovni pojmovi pravoslavne vere, objašnjeni i rastumačeni na način koji ne zahteva prethodno znanje iz različitih disciplina hrišćanske nauke, dogmatike i kanona.

 

370,00 RSD
Na stazama ostroškim – episkop dr Jovan Purić
Na stazama ostroškim – episkop dr Jovan Purić

Na stazama ostroškim – episkop dr Jovan Purić

Besede i predavanja, eseji i razgovori današnjeg episkopa niškog Jovana, jednog od najvernijih sledbenika patrijarha Pavla.

360,00 RSD