You are here

Antropologija tranzicije – Ivan Kovačević

Antropologija tranzicije – Ivan Kovačević
Šifra:
091016-17
Cena:440,00 RSD
Proizvod je neocenjen

Kroz analizu folklornih tvorevina Kovačević pokazuje kakva je recepcija same promene i čemu se stanovništvo u celini i pojedine socijalne grupe nadaju. Folklorne tvorevine ukazuju na glavne prepreke koje se nalaze na putu preduzetničkih poduhvata, prvenstveno na nedostatak početnog kapitala i teškoće njegovog pribavljanja. Antropološki analizirajući "izmišljanje tradicije" u kobasicijadi i patlidžanijadi autor pokazuje kako tranzicija, kroz tržišnu kapitalističku ekonomiju, stvara nove oblike funkcionalne "tradicije" za razliku od ranijih samore-ferirajućih izmišlljenih tradicija koje na manifestnom nivou služe "očuvanju" tradicije. Funkcionalnost "gastronomskih tradicijada" ogleda se u kompenzovanju siromaštva bilo kakvog resursa koji bi per se bio turistička ponuda u realizaciji pravila da "se odsustvo datosti mora nadoknaditi kreacijom".

Pismo: 
Povez: 
Format: 
21cm
Izdavač: 
Srpski genealoški centar
Godina izdanja: 
2007.
Broj strana: 
166

Slični proizvodi: