You are here

KUPITE DELA SLOBODANA JOVANOVIĆA

Izdavačko preduzeće “Prosveta” u posedu je poslednjih 200 kompleta bibliofilskog izdanja sabranih dela jednog od najznačajnijih srpskih pravnika i istoričara 20. veka, akademika Slobodana Jovanovića u 17 knjiga. Ovo je fototipsko izdanje knjiga koje su sukcesivno izlazile između 1932. i 1935. u izdanju IKP „Geca Kon“, a izdanje je ponovljeno povodom stogodišnjice prijema Slobodana Jovanovića u članstvo Akademije nauka 2005. godine. Knjige su štampane na specijalnoj bezdrvnoj ofsetnoj štampanoj hartiji formata 14x20 i povezane u platno sa zlatotiskom. Ova sabrana dela, izdanje koje teško da će ikada biti ponovljeno, nudimo Vam po veoma povoljnoj ceni od 16.800,00 dinara, sa PDV-om. Kupovinom ovih knjiga pomogli biste napore Izdavačkog preduzeća “Prosveta”, da izađe iz teške situacije u kojoj se nalazi, a svoju biblioteku obogatili ovako značajnim delom.

Sabrana dela Slobodana Jovanovića mogu da budu izvanredan poklon prijateljima, dragim osobama, kao i različitim institucijama. Knjige možete kupiti u knjižari “Geca Kon” u ulici Kneza Mihaila 12, ili poručiti na www.prosveta.rs, putem telefona 011/2639 – 714, kao i mejlom na komercijala@prosveta.rs

Slobodan Jovanović (1869—1958) je bio predsednik Srpske kraljevske akademije, rektor Beogradskog univerziteta, profesor javnog prava i dekan Pravnog fakulteta u Beogradu, književnik, jedan od najznačajnijih srpskih pravnika i istoričara. Bio je predsednik i potpredsednik Ministarskog saveta Kraljevine Jugoslavije u izbeglištvu, potpredsednik Ministarskog saveta Kraljevine Jugoslavije (od 27. marta 1941).

Jovanović je bio jedan od osnivača "Srpskog književnog glasnika" 1901. godine. Bio je član uređivačkog odbora ovog časopisa i važio je za jednog od najredovnijih njegovih saradnika. Profesor Jovanović je 4. februara 1905. godine izabran za dopisnog člana Srpske kraljevske akademije. Godine 1908. je izabran za redovnog člana Srpske kraljevske akademije, a proglašen 15. decembra 1911. na osnovu svoje pristupne besede "Ustavobranitelji i njihova vlada 1838—1858". Tokom Prvog i Drugog balkanskog rata Slobodan Jovanović je bio šef Presbiroa pri Vrhovnoj komandi Srpske vojske. Posle Drugog balkanskog rata, 1913. godine izabran je za rektora Beogradskog univerziteta.

Posle Prvog svetskog rata profesor Jovanović se nalazio među pravnim ekspertima pri jugoslovenskoj delegaciji na Konferenciji mira u Parizu 1919. godine. Slobodan Jovanović zajedno s Bogdanom Popovićem obnavlja izlaženje "Srpskog književnog glasnika". Profesor Jovanović je 1927. godine izabran za dopisnog člana Jugoslovenske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu. Između 1928. i 1930. godine nalazio se na mestu predsednika Srpske kraljevske akademije. Izdavanje Sabranih dela profesora Jovanovića je počelo kod Gece Kona 1932. godine. Slobodan Jovanović je bio osnivač i prvi predsednik Srpskog kulturnog kluba u periodu od 1937. — 1941. Godine 1940. odlazi u penziju sa mesta redovnog profesora.

U kraljevsku vladu ušao je 27. marta 1941. kao nestranačka ličnost. Bio je potpredsednik Vlade u izbeglištvu, a jedno vreme i njen predsednik od 11. januara 1942. do 26. juna 1943, a zatim ponovo potpredsednik do 10. avgusta 1943. Od 1941. pa do kraja svog života živeo je u Londonu. Posle Drugog svetskog rata (1946.) suđeno mu je u odsustvu i osuđen je na dvadeset godina robije i gubitak građanske časti, a bilo je zabranjeno štampanje njegovih dela. Preminuo je u petak 12. decembra 1958. godine, u svojoj devedesetoj godini, u Londonu.

Slobodan Jovanović je 2007. godine rehabilitovan odlukom Okružnog suda u Beogradu, a presuda kojom je osuđen na robiju i gubitak časti je proglašena ništavnom.