You are here

PREPISKA VUKA STEFANOVIĆA KARADŽIĆA

Izdavačko preduzeće „Prosveta“ ekskluzivni je izdavač kritičkog izdanja Sabranih dela Vuka Stefanovića Karadžića, a 13 tomova tih dela, od ukupno 37, otpada na Vukovu prepisku. Vuk Karadžić je tokom više pola veka života u svom najzrelijem dobu napisao preko pet hiljada pisama na više od hiljadu adresa pojedinaca i institucija širom Evrope. Originali njegovih pisama nalaze se u mnogim značajnim evropskim bibliotekama, a nema boljih svedočenja o značajnim događajima iz 19. veka od Vukove prepiske.

Kupovinom preostalih primeraka (rasparenih) Vukovih dela i drugih značajnih izdanja pomažete opstanak Izdavačkog preduzeća „Prosveta“, teško pogođenog neuspelom i „sumnjivom“ privatizacijom, ali i doprinosite da ove knjige budu sačuvane u školskim i drugim bibliotekama u Srbiji.

Vuk Stefanović Karadžić (1787. – 1864.), veliki srpski reformator jezika i pisma, rođen je u Tršiću kod Loznice. Samouk, veći deo života je proveo u Beču, gde je i umro. Posle propasti Prvog srpskog ustanka 1813. godine, u Beču je upoznao slovenačkog naučnika Jerneja Kopitara, koji ga je podstakao na sakupljanje narodnih pesama i umotvorina, kao i na rad na jeziku i pravopisu srpskog jezika, te se smatra ocem srpske jezičke pismenosti. Radom koji je decenijama trebao veliki broj naučnih i kulturnih radnika, stvorio je značajan krug pristalica, ali i mnogobrojne neprijatelje. Prijatelje je našao u najistaknutijim umovima tadašnje Evrope, a univerzitet u Jeni dao mu je titulu počasnog doktora.

Zahvaljujući Vuku St. Karadžiću, srpske narodne pesme postale su poznate i cenjene širom Evrope. 1847. godine Vukova reforma u jeziku donela je pobedu njegovih ideja i dokaz da se na „Vukovom jeziku“ mogu pisati umetnička dela. Naime, te godine izlaze pesme Branka Radičevića i knjiga Đure Daničića „Rat za srpski jezik i pravopis“, u kojoj je argumentovano dokazana opravdanost Vukovih jezičkih postavki. Vukovo delo imalo je ogroman uticaj i na ostale južnoslovenske narode, kao i na učvršćivanje kulturnih i nacionalnih veza. Kao posledica novih shvatanja, došlo je do tzv. Književnog dogovora u Beču 1850. godine; tu su se predstavnici srpskog i hrvatskog narodnog života dogovorili o uvođenju jednistvenog književnog jezika kod oba naroda.

                                

Godine 1964. „Prosveta“ je u okviru izdavanja sabranih dela srpskih pisaca počela da objavljuje celokupna dela Vuka St. Karadžića. Bilo je planirano da se sve objavi u 40 tomova. Glavni zadatak ove edicije bio je da se sakupe, srede i pripreme svi Vukovi tekstovi, objavljeni i do tada neobjavljeni, i da se pojedini spisi obrade kritičkim komentarima koji će odgovarati sadašnjem trenutku stanja proučavalaca mnogostrukog Vukovog dela. Štampana su sledeća dela:

1. VUK – PREPISKA 1

2. VUK – PREPISKA 2

3. VUK – PREPISKA 3

4. VUK – PREPISKA 4

5. VUK - PREPISKA 5 (1833 – 1836)

6. VUK - PREPISKA 6 (1837 - 1842)                                                 

7. VUK - PREPISKA 7 (1843 - 1847)                                                

8. VUK - PREPISKA 8 (1848 - 1850)                                                

9. VUK - PREPISKA 9 (1851 – 1852)

10. VUK - PREPISKA 10 (1853 - 1854)                                               

11. VUK - PREPISKA 11 (1855 - 1859)                                               

12. VUK - PREPISKA 12 (1860 - 1862)    

13. VUK – PREPISKA 13                                   

14. VUK - O JEZIKU I KNJIŽEVNOSTI 1 

15. VUK - O JEZIKU I KNJIŽEVNOSTI  2                               

16. VUK - O JEZIKU I KNJIŽEVNOSTI 3                                     

17. SRPSKI RIJEČNIK

18. SRPSKI RIJEČNIK 1 – VUK ST. KARADžIĆ

19. SRPSKI RIJEČNIK 2 – VUK ST. KARADžIĆ

20. VUK - DANICA (1826, 1827, 1828, 1829, 1834)

21. BIBLIOGRAFIJA SPISA VUKA STEFANOVIĆA KARADžIĆA 

22. NOVI ZAVJET - VUK ST. KARADžIĆ

23. SRPSKE NARODNE POSLOVICE - VUK ST. KARADžIĆ

24. DEUTSCH - SERBISCHES WORTERBUCH

25. O CRNOJ GORI – RAZNI SPISI - VUK ST. KARADžIĆ

26. PJESMARICA - VUK ST. KARADžIĆ

27. ISTORIJSKI SPISI 1 - VUK ST. KARADžIĆ

28. ISTORIJSKI SPISI 2 - VUK ST. KARADžIĆ

29. ETNOGRAFSKI SPISI - VUK ST. KARADžIĆ

30. SRPSKE NARODNE PRIPOVJETKE - VUK ST. KARADžIĆ

31. SRPSKE NARODNE PJESME 1

32. SRPSKE NARODNE PJESME 2

33. SRPSKE NARODNE PJESME 3

34. SRPSKE NARODNE PJESME 4

35. GRAĐA O ŽIVOTU I RADU VUKA ST. KARADŽIĆA

37. REGISTRI              

Do sada je izašlo 37 knjiga. Pre 5 godina, 2014. godine, izašla je 37. knjiga. Po obimu i kritičkoj obradi, ovo izdanje predstavlja najveći izdavački poduhvat u Srbiji. Kada sav posao na izdavanju sabranih dela bude završen (treba da izađu još 3 knjige), to će biti pravi naučni spomenik jednoj od najvećih pojava u istoriji i kulturi ne samo srpskog naroda. Sve knjige štampane su na specijalnoj bezdrvnoj ofsetnoj štampanoj hartiji formata 15x22 i povezane u platno sa zlatotiskom.