You are here

Poziv na redovnu sednicu Skupštine akcionara

Redovna Skupština akcionara Izdavačkog preduzeća "Prosveta" akcionarsko društvo, Beograd, zakazuje se za dan 29. 06. 2016. godine u sedištu Društva, u ulici Kneza Mihaila 12, sa početkom u 12 časova, radi donošenja odluka iz nadležnosti Skupštine akcionara.

U radu Skupštine akcionara može učestvovati svaki akcionar koji to svojstvo ima na dan akcionara, a raspolaže sa najmanje 263 akcije. Dan akcionara se utvrđuje na datum 19. 06. 2016. godine.

Formular za glasanje, kao i ostalu dokumentaciju možete preuzeti OVDE .