You are here

PSIHOLOGIJA I PEDAGOGIJA

O seksualnoj teoriji, totem i tabu – Sigmund Frojd

O seksualnoj teoriji, totem i tabu – Sigmund Frojd

Zbog raširenosti perverznih sklonosti Frojdu se nametnula ideja da je predodređenost ka izopačenostima zapravo izvorna i univerzalna osobina ljudskog seksualnog nagona. Verovao je da tu izvornu predodređenost može ustanoviti još u detinjstvu. Među silama koje određuju usmerenost seksualnog poriva, istakao je stid, odbojnost, saosećajnost i društvene konstrukcije morala i autoriteta.

880,00 RSD
Stres u razredu – Brižit Trankem

Stres u razredu – Brižit Trankem

U ovoj knjizi Brižit Trankem nam otkriva mehanizme stresa, njegov uticaj na organizam i na sposobnost pamćenja. Pokazuje nam putove postizanja dobrog stresa. Predlaže nam brojne jednostavne i lagane vežbe za postizanje motivacije, pozornosti i sabranosti smanjivanjem uticaja umora.

600,00 RSD
Literarni talenti – aktuelan problem – Vukica Jović

Literarni talenti – aktuelan problem – Vukica Jović

Svi misle da su loši učenici u školama jedini problem. Ali, retko se čuje da problema, i to velikih, ima sa nadarenim učenicima. O tome govori doktorski rad Vukice Jović, koji je “Prosveta“ objavila u svojoj ediciji Pedagoška biblioteka.

400,00 RSD