You are here

IZVEŠTAJ SA PONOVLJENE SKUPŠTINE AKCIONARA IP “PROSVETA”

Redovna ponovljena sednica Skupštine akcionara Izdavačkog preduzeća "Prosveta" A.D. Beograd održana je dana 18. 07. 2018. godine u sedištu Društva, u ulici Kneza Mihaila 12, sa početkom u 10 časova, radi donošenja odluka iz nadležnosti Skupštine akcionara.

U radu Skupštine akcionara mogli su da učestvuju svi akcionar koji su to svojstvo imali na dan akcionara, a raspolagali su sa najmanje 263 akcije. Dan akcionara bio je utvrđen na datum 18. 06. 2018. godine.

Zapisnik sa sednice možete videti na linku https://drive.google.com/drive/folders/1fG8smfksbBEQKIp5DAQzrQd83ORNGdpN