You are here

IZVEŠTAJ SA VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA IP “PROSVETA”

Vanredna sednica Skupštine akcionara Izdavačkog preduzeća „PROSVETA” A.D. Beograd održana je dana 11. 10. 2019. godine u sedištu Društva, u ulici Kneza Mihaila 12, sa početkom u 12,00 časova, radi donošenja odluka iz nadležnosti Skupštine akcionara. Pravo učešća u radu vanredne Skupštine akcionara imali su akcionari iz Jedinstvene evidencije akcionara “Prosveta” a.d. Beograd, izdate od Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 1. oktobra 2019. godine. Zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara možete pogledati ovde https://drive.google.com/file/d/1smc10kP-cdPb0Qn8I9lX5njQvZ9N9uxF/view?u...

POZIV ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA IP "PROSVETA"

Vanredna sednica Skupštine akcionara Izdavačkog preduzeća "Prosveta" A.D. Beograd zakazuje se za dan 11. 10. 2019. godine u sedištu Društva, u ulici Kneza Mihaila 12, sa početkom u 12 časova, radi donošenja odluka iz nadležnosti Skupštine akcionara.

U radu Skupštine akcionara može učestvovati svaki akcionar koji to svojstvo ima na dan akcionara, a raspolaže sa najmanje 263 akcije. Dan akcionara se utvrđuje na datum 1. 10. 2019. godine.

Formular za glasanje, kao i ostalu dokumentaciju možete preuzeti na sajtu na linku https://drive.google.com/open?id=1vvlvSXYpe_kmjGh81A44R0Im2CXrDNl6 ili u prostorijama Društva. Za sve informacije ili dodatnu dokumentaciju možete nam se obratiti putem mejla redakcija.ipprosveta@eunet.rs ili na telefon 011/2639-714.

 

IZVEŠTAJ SA REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA IP “PROSVETA”

Redovna sednica Skupštine akcionara Izdavačkog preduzeća „PROSVETA” A.D. Beograd održana je dana 24. 04. 2019. godine u sedištu Društva, u ulici Kneza Mihaila 12, sa početkom u 12,00 časova, radi donošenja odluka iz nadležnosti Skupštine akcionara. Pravo učešća u radu vanredne Skupštine akcionara imali su akcionari iz Jedinstvene evidencije akcionara “Prosveta” a.d. Beograd, izdate od Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 14. aprila 2019. godine.

Zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara možete pogledati ovde https://drive.google.com/open?id=16qQXbHcmTQYpfKByK-T5AT6t7iy_TU4-

POZIV ZA REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA IP “PROSVETA”

Redovna sednica Skupštine akcionara Izdavačkog preduzeća "Prosveta" A.D. Beograd zakazuje se za dan 24. 04. 2019. godine u sedištu Društva, u ulici Kneza Mihaila 12, sa početkom u 12 časova, radi donošenja odluka iz nadležnosti Skupštine akcionara.

U radu Skupštine akcionara može učestvovati svaki akcionar koji to svojstvo ima na dan akcionara, a raspolaže sa najmanje 263 akcije. Dan akcionara se utvrđuje na datum 14. 04. 2019. godine.

Formular za glasanje, kao i ostalu dokumentaciju možete preuzeti na sajtu, na sledećem linku https://drive.google.com/drive/folders/1vvlvSXYpe_kmjGh81A44R0Im2CXrDNl6... u prostorijama Društva. Za sve informacije ili dodatnu dokumentaciju možete nam se obratiti putem mejla redakcija.ipprosveta@eunet.rs ili na telefon 011/2639-714.

IZVEŠTAJ SA VANREDNE SEDNICE I DOPUNA DOKUMENTACIJE

Vanredna sednica Skupštine akcionara Izdavačkog preduzeća „PROSVETA” A.D. Beograd održana je dana 22. 01. 2019. godine u sedištu Društva, u ulici Kneza Mihaila 12, sa početkom u 12,00 časova, radi donošenja odluka iz nadležnosti Skupštine akcionara. Pravo učešća u radu vanredne Skupštine akcionara imali su akcionari iz Jedinstvene evidencije akcionara “Prosveta” a.d. Beograd, izdate od Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 12. januar 2019. godine.

Zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara možete pogledati ovde https://drive.google.com/file/d/1ksl5WzCvUPwZ29aXi1SVWqE6s8Xfvht8/view?u.... Izmene u zapisniku unete su zbog zaokruživanja na 4 decimale.

S obzirom da je kandidatima, odnosno, sada već izabranim članovima Odbora direktora dat rok od 20 dana da dopune dokumentaciju, prilažemo skenirana uverenja za članove Odbora direktora. Uverenja možete pogledati na sledećem linku https://drive.google.com/drive/folders/18s0ofjmMoV-gsbhq92KRTccuet695E2y...