You are here

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA IZDAVANJE POSLOVNOG PROSTORA – LOKALA U Beogradu, Makenzijeva 31

Objavljuje se Javni poziv za izdavanje u zakup lokala

u ul. Makenzijevoj br. 91, Beograd, 27m2.

 

Lokal se izdaje u viđenom stanju, najduže na period od 3 godine

uz uslove koje je utvrdio Odbor direktora  IP Prosvete ad, 

a na koje je Ministarstvo privrede RS dalo svoju saglasnost, 

sa mogućnošću obnavljanja zakupa ukoliko to uslovi dozvole.

 

Minimalni iznos mesečne zakupnine je -  500 evra u dinarskoj protivvrednosti

uz plaćanje pdv-a od strane zakupca.

Na teret zakupca padaju tekući materijalni troškovi

(struja, voda, komunalije, osiguranje, porez na imovinu  i dr.) i troškovi tekućeg održavanja.

 

Zainteresovani ponuđači mogu ostvariti uvid u poslovni prostor

pre davanja ponude i preuzeti nacrt odobrenog ugovora.

Rok  za podnošenje ponuda je  27.01.2022.godine. do 15 časova preko pošte

u zatvorenom kovertu, sa naznakom „ ponuda za iznajmljivanje lokala“,

na adresu  -IP Prosveta ad, 11000 Beograd, Knez Mihailova 12.

 

Izabrani ponuđač će biti obavešten u roku od 5 dana, radi zaključenja ugovora.

Lice za kontak – Generalni direktor Dr Branislav Vukasović – 064/8822-552, e-mail prosveta.redakcija@gmail.co

 

U Beogradu, 11.01.2022.god.

 

IP Prosveta ad