You are here

NOVO: DUHOVNO PUTEŠESTVIJE OD HILANDARA DO OSTROGA

Knjigu „Od Hilandara do Ostroga“ objavili su autor Dragan Dragojlović i Izdavačko preduzeće „Prosveta“ iz Beograda povodom obeležavanja osam stotina godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Zbirka se sastoji od dva ciklusa - Hilandarsko hodočašće, koje je objavljeno kao ciklus pesama 2001. godine u Dragojlovićevoj knjizi Usmena povest zaborava, dok je pesma iz rukopisa Put u Ostrog objavljena u zborniku broj 9 Slava mu i milost (Pesnici Vasiliju Ostroškom) 2016. godine.

„Neka ova knjiga pesama pod naslovom Od Hilandara do Ostroga, sa pesmama o dve izuzetne srpske svetinje – o manastirima Hilandaru i Ostrogu, bude moj skroman prilog obeležavanju osam stotina godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Tu je na kraju i kratak ciklus od nekoliko pesama koje na svoj način upotpunjuju dinamiku istorijskog i tragičnog o čemu, pored ostalog, ova knjiga govori, “ navodi autor Dragan Dragojlović.

Od 1978, pa do odlaska za ambasadora u Australiji i Novom Zelandu, 1997. godine, Dragojlović je mnogo puta posetio ovu svetinju i razgledao manastirsku riznicu, biblioteku, vinski podrum, vinograd i sve objekte ovog kompleksa. Takođe i manastirski konak u Kareji, isposnicu Svetog Save i više drugih manastira na Svetoj Gori.

“Svaka poseta Hilandaru i Svetoj Gori za mene je bilo svojevrsno hodočašće. Manastir Hilandar, osnovan na početku stvaranja i jačanja srpske države, vekovima je davao nemerljiv doprinos razvoju srpske duhovnosti i kulture. Činio je ono što su mu osnivači namenili. A sa nestankom srpske države, zajedno sa drugim znanim i neznanim manastirima, isposnicama, crkvama i molitvenim mestima ispod hrastova i pod otvorenim nebom, diljem prostora na kojima je živeo srpski narod, preuzeli su da čuvaju identitet naroda i šire nadu u vaskrs srpske države.

Manastir Ostrog osnovan je znatno kasnije, u vreme kada srpska država nije ni postojala, niti se znalo da li će i kada će ponovo oživeti. Osnovne zadatke koje su ova dva manastira imali kroz vekove, imaju i danas. Vremena se menjaju, ali protivrečnosti prostora na kome živi srpski narod i uzročnosti istorije, kao i spoljni uticaji i dalje postoje.

Hilandar i Ostrog su i danas na međi istorije i vremena. Potpora srpskom narodu da ne zaboravi ko je. I da ne zaboravi na Boga,“ zaključuje Dragan Dragojlović.