You are here

NOVO: "OBRNUTI VAVILON" - ŠELINGOVA MISAO U TUMAČENJU ALEKSANDRA LUKIĆA

“Obrnuti Vavilon”, knjiga Aleksandra Lukića, novo je izdanje IP “Prosveta”, predstavljeno i na nedavno završenom Sajmu knjiga u Beogradu. Kroz ovu knjigu autor je istraživao Šelingovu misao o mitologiji u okviru njegovog filozofskog učenja sa posebnim akcentom na njegovu ontološku osnovu. Glavna interpretativna (hipo)teza glasila je da je Šeling protumačio mit kao lik uma, odnosno kao nužnu fazu u istorijskom procesu ljudskog osvešćenja. Reč je o teogonijskom procesu koji ima pojmljiv i uman smisao, zbog čega je dostojan da bude predmet jedne filozofije mitologije. Prema Šelingovom shvatanju, ljudska svest ne može da se odupre ovom procesu čija serealnost ogleda u sukcesiji predstava u svesti naroda kojima vladaju božanske potencije.

Posebno važno mesto u istraživanju ima starozavetni biblijski mit o pometnji jezika u kojem se kaže kako na početku bejaše jedan jezik, ali da su ljudi zbog građenja Vavilonske kule kažnjeni od boga mešanjem jezika, što je proizvelo politeizam, različite jezike i narode. U Novom zavetu, međutim, slavi se upravo jednojezičnost (όμογλωσσία) kroz silazak Svetog duha na apostole, što crkva obeležava kao praznik Duhova ili Trojice. To ponovno uspostavljanje jednojezičnosti, povezano sa nestajanjem narodnosnih partikulariteta i homogenizacijom čovečanstva, predstavlja proces obrnutog Vavilona.

Aleksandar Lukić je doktor filozofije, autor i urednik naučno-filozofske emisije “Gozba”, koja se emituje na Drugom program Radio Beograda, a posvećen je i umetnosti fotografije. Knjigu možete kupiti u našoj knjižari “Geca Kon” ili poručiti preko naše internet knjižare.