You are here

POČINJU RADOVI NA SANACIJI KNJIŽARE "GECA KON"

Knjižara "Geca Kon" koja je u sastavu IP "Prosveta" a.d biće privremeno zatvorena za kupce od petka, 24.07.2020. godine, zbog početka građevinskih radova na adaptaciji i sanaciji ovog spomenika kulture. Naime, knjižara je teško oštećena tokom noći 22. na 23. jun 2019. godine, kada je, usled enormne količina padavina u kratkom vremenskom periodu, došlo do izlivanja vode u suteren i u druge delove knjižare, pored, između ostalog, i postojećih dotrajalih instalacija (vode, kanalizacije, ventilacije i drugog).

Nakon prijave navedenog stanja, na teren su izašli predstavnici Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture (jer je knjižara „Geca Kon“ proglašena za kulturno dobro od značaja za Republiku Srbiju), koji su konstatovali značajna oštećenja na objektu knjižare i naložili izvođenje zaštitinih radova i svojim rešenjem br. 1-155/2020-1od 24.01.2020. godine naložili izvođenje zaštitinih radova. 

IP „Prosveta“ se zatim obratila Ministarstvu privrede RS, koje je odobrilo sredstva za sanaciju, nakon čega je angažovana projektantska kuća koja je sačinila idejno rešenje sa premerom i predračunom radova, a kasnije i detaljan projekat radova na sanaciji knjižare „Geca Kon“, na koji je dobijena saglasnost od strane Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture. Nakon toga je upućen zahtev Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, koje je građevinskom dozvolom broj 351-05-00751/2020-07 od 18.07.2020.  dozvolilo otpočinjanje radova na sanaciji knjižare „Geca Kon“, saglasno rešenju Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture.

Predviđeni radovi na sanaciji objekta i zameni portala knjižare bi trajali okvirno oko 2 meseca. Nadamo se da će ovi preko potrebni radovi našoj knjižari vratiti stari, ali i doneti neki novi sjaj, a vas molimo da se strpite i da se od jeseni ponovo družite sa nama u ovom obnovljenom prostoru.