You are here

POZIV ZA PONOVLJENU SKUPŠTINU AKCIONARA IP “PROSVETA”

Redovna ponovljena Skupština akcionara Izdavačkog preduzeća "Prosveta" AD, Beograd, zakazuje se za dan 25. 07. 2017. godine u sedištu Društva, u ulici Kneza Mihaila 12, sa početkom u 11 časova, radi donošenja odluka iz nadležnosti Skupštine akcionara.

U radu Skupštine akcionara može učestvovati svaki akcionar koji to svojstvo ima na dan akcionara, a raspolaže sa najmanje 263 akcije. Dan akcionara se utvrđuje na datum 18. 06. 2017. godine.

Formular za glasanje, kao i ostalu dokumentaciju možete preuzeti na sajtu ili u prostorijama Društva. Za sve informacije ili dodatnu dokumentaciju možete nam se obratiti putem mejla redakcija.ipprosveta@eunet.rs ili na telefon 011/2639-714.

Dokumentaciju možete preuzeti klikom OVDE