You are here

Poziv za redovnu skupštinu akcionacara IP Prosveta AD 12.06.2023. godine

Redovna sednica Skupštine akcionara Izdavačkog preduzeća "Prosveta" A.D. Beograd zakazuje se za dan 12. 06. 2023. godine u sedištu Društva, u ulici Kneza Mihaila 12, sa početkom u 12 časova, radi donošenja odluka iz nadležnosti Skupštine akcionara.

U radu Skupštine akcionara može učestvovati svaki akcionar koji to svojstvo ima na dan akcionara, a raspolaže sa najmanje 263 akcije. Dan akcionara se utvrđuje na datum 02.06.2023. godine.

Formular za glasanje, kao i ostalu dokumentaciju možete preuzeti na sajtu ili u prostorijama Društva. Za sve informacije ili dodatnu dokumentaciju možete nam se obratiti putem mejla prosveta.redakcija@gmail.com ili na telefon 063/351-635.

Dokumentaciju možete preuzeti ovde i ovde