You are here

POZIV ZA REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA IP “PROSVETA”

Redovna Skupština akcionara Izdavačkog preduzeća "Prosveta" akcionarsko društvo, Beograd, zakazuje se za dan 28. 06. 2018. godine u sedištu Društva, u ulici Kneza Mihaila 12, sa početkom u 10 časova, radi donošenja odluka iz nadležnosti Skupštine akcionara.

U radu Skupštine akcionara može učestvovati svaki akcionar koji to svojstvo ima na dan akcionara, a raspolaže sa najmanje 263 akcije. Dan akcionara se utvrđuje na datum 18. 06. 2018. godine.

Formular za glasanje, kao i ostalu dokumentaciju možete preuzeti na https://drive.google.com/drive/folders/1fG8smfksbBEQKIp5DAQzrQd83ORNGdpN... ili u prostorijama Društva. Za sve informacije ili dodatnu dokumentaciju možete nam se obratiti putem mejla redakcija.ipprosveta@eunet.rs ili na telefon 011/2639-714.