You are here

POZIV ZA REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA IP PROSVETA AD 30.06.2021

POZIV ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA IP "PROSVETA" A.D.

Redovna sednica Skupštine akcionara Izdavačkog preduzeća "Prosveta" A.D. Beograd zakazuje se za dan ­­­­30.06.2021. godine u sedištu Društva, u ulici Kneza Mihaila 12, sa početkom u 12 časova, radi donošenja odluka iz nadležnosti Skupštine akcionara. U radu Skupštine akcionara može učestvovati svaki akcionar koji to svojstvo ima na dan akcionara, a raspolaže sa najmanje 263 akcije. Dan akcionara se utvrđuje na datum 20.06.2021. godine. Formular za glasanje, kao i ostalu dokumentaciju možete preuzeti na sledećem linku ili u prostorijama Društva. Finansijski izveštaj i prateća dokumenta mogu se preuzeti na sledećem linku. Za sve informacije ili dodatnu dokumentaciju možete nam se obratiti putem mejla prosveta.redakcija@gmail.com ili na telefon 063/351-635