You are here

POZIV ZA VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA IP PROSVETA AD

 

Vanredna  sednica Skupštine akcionara Izdavačkog preduzeća "Prosveta" A.D. Beograd zakazuje se za dan 11. 08. 2023. godine u sedištu Društva, u ulici Kneza Mihaila 12, sa početkom u 12 časova, radi donošenja odluka iz nadležnosti Skupštine akcionara.

U radu Skupštine akcionara može učestvovati svaki akcionar koji to svojstvo ima na dan akcionara, a raspolaže sa najmanje 263 akcije. Dan akcionara se utvrđuje na datum 01.08.2023. godine.

Formular za glasanje, kao i ostalu dokumentaciju možete preuzeti na sajtu ili u prostorijama Društva.

Za sve informacije ili dodatnu dokumentaciju možete nam se obratiti putem mejla prosveta.redakcija@gmail.com ili na telefon 063/351-635 ili preuzeti na linku