You are here

SKUPŠTINA IP PROSVETE JE DRŽANA DANA 20.06.2024.GODINE

Dana 20.06.2024 je održana redovna Skupština akcionara IP Prosveta ad i izveštaj sa Skupštine 

možete pogledati ovde